Stichting Zaadbalkanker

De Stichting is voor patiënten en andere betrokkenen van groot belang!

Zelf ben ik lid geworden met mijn vrouw en ben al naar de eerste waardevolle bijeenkomst geweest waar een arts en een verpleegkundig specialist, onderzoek presenteerden over de lange termijneffecten van zaadbalkanker en de chemo.

De stichting zegt zelf op hun website:

Stichting Zaadbalkanker is de organisatie van en voor mannen die te maken hebben of hebben gehad met zaadbalkanker. De stichting is er ook voor je partner, familie en/of vrienden.

De stichting bestaat sinds januari 1996 en werkt samen met KWF Kankerbestrijding.
Bovendien is de stichting aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Naast deze site heeft Stichting Zaadbalkanker voor leden en donateurs een nieuwsbrief met achtergronden over zaadbalkanker. Ook geeft Stichting Zaadbalkanker voorlichting aan verpleegkundigen, behandelcentra, verzekeringsmaatschappijen en medici.

De stichting richt zich op het vertrekken van de meest actuele informatie, het faciliteren van lotgenotencontact en belangenbehartiging. Dit laatste in samenwerking met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), o.a. voor praktische informatie over maatschappelijke gevolgen, zoals arbeidsongeschiktheid, verzekeringen en hypotheek.

 

© Creative Commons